Jodee Killarney (Ms.) – Cố Vấn Dự Án

Là nhà thực hành thôi miên trị liệu theo phương pháp RTT (Rapid Transformational Therapy) kiêm giáo viên trung học, Jodee Killarney tìm hiểu về các phương pháp trị liệu phù hợp cho thanh thiếu niên để có thể giúp đỡ các học sinh của mình vượt qua các vấn đề ở độ tuổi này.

Giới Thiệu

Họ và tên: Jodee Killarney (Ms.)

Địa chỉ: Hà Nội – Việt Nam, Anh Quốc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (English)

Liên hệ:

Kinh Nghiệm

Secondary Science Teacher / Giáo viên Khoa học
2020-2022
Trường Quốc tế Anh Việt – BVIS Hanoi
– Leading a staff wellbeing presentation focused on developing student wellbeing habits; / Điều phối thuyết trình đào tạo cho cán bộ giáo viên về phát triển hành vi bền vững, hạnh phúc cho học sinh;

– Communicating with parents on revision strategies to help their children; / Kết nối với các phụ huynh để đưa ra chiến lược giúp đỡ cho con em học sinh;

– Creating an optimistic and motivating learning environment to build the self-esteem and confidence of all pupils; / Tạo ra môi trường tích cực, truyền động lực cho mọi học sinh được phát triển lòng tự trọng và tự tin;

– Researching and practicing new teaching and learning/assessment strategies to consistently build on personal and professional development. / Nghiên cứu & thực hành về các phương pháp giảng dạy, kiểm tra mới, phù hợp với sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.

Thông tin về Jodee tại trường có thể được tham khảo tại đây.
Secondary Science Teacher / Giáo viên Khoa học
2018-2019
Vietnam Australia International School (Trường Quốc tế Úc tại Việt Nam), Ho Chi Minh City, Vietnam
– Creating an optimistic and motivating learning environment to build the self-esteem and confidence of all pupils; / Tạo ra môi trường tích cực, truyền động lực cho mọi học sinh được phát triển lòng tự trọng và tự tin;

– Researching and practicing new teaching and learning/assessment strategies to consistently build on personal and professional development. / Nghiên cứu & thực hành về các phương pháp giảng dạy, kiểm tra mới, phù hợp với sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.

Dự Án

RTT Practitioner /Certified Hypnotherapy / Nhà thực hành thôi miên trị liệu RTT được công nhận
12/2021 – Nay
Rapid Transformational Therapy
Working with clients on a number of issues and achieving results within 1-3 sessions. / Làm việc với thân chủ về một số vấn đề tâm lý trong 1-3 phiên.

Chứng Chỉ

  • RTT Therapist / Nhà trị liệu RTT
  • RTT Online Training / Đào tạo trực tuyến về RTT
  • Advanced Conversational Hypnosis Training / Đào tạo về Thôi miên Giao tiếp Nâng cao
error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.