Hypnosis research #4: Tác động của liệu pháp thôi miên nhận thức hành vi lên việc giảm thiểu các triệu chứng lo âu và cải thiện chất lượng cuộc sống của học sinh nam bậc THPT học tiết đầu tiên có chẩn đoán lo âu với thi cử

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.