Hypnosis research #4: Tác động của liệu pháp thôi miên nhận thức hành vi lên việc giảm thiểu các triệu chứng lo âu và cải thiện chất lượng cuộc sống của học sinh nam bậc THPT học tiết đầu tiên có chẩn đoán lo âu với thi cử

house-of-hypnosis-vietnam-thoi-mien-tri-lieu-research-4

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Hypnotherapy on Reducing Anxiety Symptoms and Improving the Quality of Life of First Period High School Male Students with Test Anxiety

Majid Pourhamidi, Sirous Sarvghad, Hossein Bagholi, Azarmeidokht Rezaei, 2019

Từ khóa

Anxiety Symptoms, Cognitive Behavioral Hypnotherapy, Quality of Life, Test Anxiety

Giới thiệu

Rối loạn lo âu về thi cử (Test anxiety) là một chứng sợ hãi đặc hiệu (certain phobia) khi phải đối mặt với một tình huống, trong đó trạng thái phổ biến có nét tương đồng với các loại rối loạn lo âu thông thường, bao gồm (1) các phản ứng mang tính hiện tượng (phenomenological), sinh lý (physiological) và hành vi (behavioral) thể hiện nỗi sợ thất bại [trong kỳ thi] và (2) tác động tiêu cực tới chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích kiểm tra mức độ hiệu quả của liệu pháp thôi miên kết hợp với trị liệu nhận thức – hành vi (cognitive behavioral hypnotherapy) trong việc giảm các triệu chứng lo âu và cải thiện chất lượng cuộc sống của các học sinh mắc rối loạn lo âu thi cử.

Phương pháp

Đây là một nghiên cứu thực nghiệm (với pretest, posttest, và một nghiên cứu hậu định – post hoc study – kéo dài trong 3 tháng) trong đó sử dụng phương pháp phân tích phương sai tái đo lường (repeated measures analysis of variance) với nhóm kiểm soát (control group). Trong số các học sinh trung học phổ thông (THPT) nam tham gia các lớp học vào tiết đầu (first period) tại Chenar Shahijan thuộc tỉnh Fars (Iran), 50 học sinh với chẩn đoán lo âu thi cử được lựa chọn và phân vào 2 nhóm thí nghiệm (experimental) và kiểm soát (control). Dữ liệu được thu thập sử dụng Friedman & Jacob Test Anxiety Inventory (1997) và World Health Organization Quality of Life Instrument- Short Form (WHOQOL-BREF). Protocol điều trị bao gồm việc sử dụng kỹ thuật trị liệu nhận thức – hành vi Wildermouth với các thân chủ khi ở trong trạng thái trance thôi miên, kéo dài trong 9 phiên (session), mỗi phiên kéo dài 1 tiếng 30 phút, thực hiện hàng tuần. Dữ liệu được phân tích sử dụng phân tích tái đo lường ANOVA và Bonferroni’s post hoc test chạy trên SPSS 22.

Kết quả

Kết quả cho thấy việc can thiệp tâm lý vào posttest và nghiên cứu hậu định giúp làm giảm điểm lo âu thi cử của học sinh trong 3 khía cạnh về nỗi sợ bị bẽ mặt (social humiliation), lỗi thiên kiến (cognitive error) và stress, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kết luận

Liệu pháp thôi miên nhận thức hành vi tạo ra các thay đổi rõ rệt trong posttest và nghiên cứu hậu định ở cả 2 biến (variable). Phương pháp này có thể được áp dụng như một phần trong quá trình trị liệu rối loạn lo âu trong tương lai, với hiệu quả được quan sát qua việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cá nhân mắc chứng rối loạn lo âu thi cử.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.