Thẻ: BDD

  • Những Điều Cần Biết Về Rối Loạn Mặc Cảm Ngoại Hình

    Những Điều Cần Biết Về Rối Loạn Mặc Cảm Ngoại Hình

    Trong thời đại của mạng xã hội nơi sự chú ý đổ dồn vào phần nhìn và hình ảnh, những mặc cảm về ngoại hình và áp lực ngày càng được ghi nhận. Đặc biệt ở người trẻ với nhu cầu lớn trong việc thể hiện bản thân và có sự công nhận từ bạn bè, xã hội, sẽ có nguy cơ cao gặp phải hội chứng này.

Bạn đang tìm kiếm chủ đề khác?

Danh sách chuyên mục

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.