Hypnosis research #13: Liệu pháp Thôi miên cho rối loạn mất ngủ: Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên so sánh giữa lời ám thị chung và ám thị liên quan tới ám ảnh bệnh tật

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.