Thẻ: thuốc lá

  • Ta có thể bỏ thuốc lá bằng thôi miên?

    Ta có thể bỏ thuốc lá bằng thôi miên?

    …Về mặt kỹ thuật, thiếu niên có xu hướng dễ tiếp nhận các kỹ thuật để bỏ thuốc lá hơn người lớn. Đó có thể là bất cứ kỹ thuật nào, không chỉ thôi miên. Ta có thể giải thích rằng các em đang ở giữa một khoảng thời gian diễn ra nhiều biến đổi lớn về tâm – sinh lý, nên vẫn dễ thay đổi các thói quen xấu “mới chớm” hơn là những thói quen được vun đắp suốt nhiều năm.

Bạn đang tìm kiếm chủ đề khác?

Danh sách chuyên mục

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.