Hypnosis research #8: So sánh mức độ hiệu quả của Liệu pháp Thôi miên với Trị liệu Nhận thức – Hành vi (CBT) trong điều trị rối loạn trầm cảm giai đoạn nhẹ – trung bình – Kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên rater-blind.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.