Thẻ: freud

  • Giải mã Giấc mơ #1: Giấc mơ dưới góc nhìn Tâm lý học

    Giải mã Giấc mơ #1: Giấc mơ dưới góc nhìn Tâm lý học

    “Để giải mã giấc mơ, chúng ta cần nhiều hơn những kiến thức về giấc ngủ (thứ luôn đi kèm với giấc mơ) và phải nắm chắc được vai trò của các nền văn hoá và các quan điểm nhận thức luận (epistemological position) khác nhau.”

  • Freud và Thôi miên

    Freud và Thôi miên

    Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của Sigmund Freud (06/05/1856 – 23/09/1939). Ông được coi là người đặt nền móng cho sự phát triển của phân tâm học (psychoanalysis) – một trong những nhánh lớn của tâm lý học hiện đại. 

Bạn đang tìm kiếm chủ đề khác?

Danh sách chuyên mục

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.