Hypnosis research #18: Hiệu quả của việc tự thôi miên với chứng lo âu thi cử ở học sinh trung học cơ sở tại Malaysia

hypnosis-research-18-tu-thoi-mien-voi-chung-lo-au-thi-cu

Effect of Self-Hypnosis on Test Anxiety among Secondary School Students in Malaysia

Sukunah Pachaiappan, Meng Yew Tee & Wah Yun Low

Từ Khoá

Effectiveness; hypnosis; self-hypnosis; test anxiety

Tóm Tắt

Rối loạn lo âu thi cử (test anxiety) bao gồm các phản ứng trong nhận thức, thể chất, và hành vi đến từ sự lo âu trước các viễn cảnh trong tương lai hoặc thành tích học tập kém, được thể hiện trong bài thi hoặc một kỳ đánh giá. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc tự thôi miên (self-hypnosis) trong việc hỗ trợ làm thuyên giảm chứng lo âu thi cử ở học sinh cuối cấp trung học cơ sở, sử dụng phương pháp định lượng với thiết kế tiền thực nghiệm (pre-experimental design). Tỷ lệ phổ biến (prevalence) của lo âu thi cử được đo lường qua thang Friedben Test Anxiety Scale (FTAS), cùng việc thu thập dữ liệu nhân khẩu của học sinh. 22 học sinh ở độ tuổi 16 được chẩn đoán có chứng lo âu thi cử ở mức vừa (moderate) và cao (high) được lựa chọn để can thiệp với việc tự thôi miên trong giai đoạn kéo dài 5 tuần. Bảng hỏi FTAS được thực hiện trong 04 thời điểm: lần đầu (baseline), tuần thứ 3, tuần thứ 5, và một lần sau quá trình (follow-up, 03 tuần sau giai đoạn can thiệp). Sự khác biệt trong biểu hiện của chứng lo âu thi cử ở các học sinh có ý nghĩa thống kê (statistically difference) qua qua 04 thời điểm. Việc can thiệp tự thôi miên giúp làm giảm điểm trong thang đánh giá lo âu thi cử của học sinh nói chung, và ở 03 khía cạnh: xã hội, nhận thức, và sự căng thẳng. Kết quả chỉ ra răng việc rèn luyện khả năng tự thôi miên có thể giúp học sinh ứng phó với chứng lo âu thi cử, và việc tự thôi miên cần được nghiên cứu thêm về hiệu quả trong việc quản lý lo âu thi cử ở môi trường học đường.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.