Hypnosis research #1: Nghiên cứu sơ bộ có đối chứng ngẫu nhiên về Thôi miên trị liệu tỉnh thức (mindful hypnotherapy) trong việc giảm căng thẳng và tăng cường chánh niệm (mindfulness)

house-of-hypnosis-vietnam-thoi-mien-tri-lieu-research-1

Mindful Hypnotherapy to Reduce Stress and Increase Mindfulness: A Randomized Controlled Pilot Study

Nicholas Olendzki, Gary R. Elkins, Elizabeth Slonena, Julia Hung & Joshua R. Rhodes

Tóm tắt

Tính khả thi của việc ứng dụng liệu pháp thôi miên tỉnh thức (mindful hypnotherapy – MH) hỗ trợ giảm căng thẳng đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Đối tượng khảo sát bao gồm 42 người trẻ trong độ tuổi 20 với mức độ căng thẳng cao. Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên vào hai nhóm: (1) nhóm được trải nghiệm can thiệp thôi miên và (2) nhóm nằm trong danh sách chờ. Cả hai nhóm tham gia liệu trình 8 tuần với mỗi phiên can thiệp cá nhân kéo dài 1 tiếng. Người tham gia cũng được yêu cầu ghi âm lại các phiên chánh niệm (mindfulness) hằng ngày. Kết quả chỉ ra tính khả thi cao của liệu pháp can thiệp này, được quyết định bởi sự hài lòng (satisfaction), việc tuân thủ quá trình trị liệu (treatment adherence) (với tỷ lệ tuân thủ là 84%) và tỉ lệ tác dụng phụ thấp (4,5%) theo đánh giá của người tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu quan sát được sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm trải nghiệm và nhóm đối chứng sau quá trình kéo dài 8 tuần, thông qua sự suy giảm đáng kể về cảm nhận căng thẳng (perceived distress), p < .001, 15.35 (1.54), Hedge’s g = − 1.14, cũng như sự gia tăng trạng thái tỉnh thức, p < .001, 50.07 (2.04), Hedge’s g = 1.36 ở những người tiếp nhận liệu pháp thôi miên tỉnh thức. Nghiên cứu chỉ ra rằng liệu pháp thôi miên tỉnh thức (MH) là một hướng can thiệp có tính khả thi trong việc giảm thiểu căng thẳng và tăng cường trạng thái tỉnh thức.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.