Hypnosis research #15: Nghiên cứu về tác dụng của liệu pháp thôi miên trong việc giảm các triệu chứng lo âu và đau đớn trong lúc chuyển dạ & sinh con

house-of-hypnosis-vietnam-thoi-mien-tri-lieu-research-15

Investigating the Effect of Hypnotherapy on Reducing Anxiety and Pain during Labor

Anahita Sahour, Mohammad Kazem Fakhri, Mahdi Pourasghar

Từ khóa

Hypnotherapy; State Anxiety; Trait Anxiety; Labor Pain

Bối cảnh

Phần lớn phụ nữ trải qua nhiều mức độ lo âu xuyên suốt thai kỳ. Về mặt này, ta có thể thấy rằng lo âu và sợ hãi về các cơn đau chuyển dạ là một trong những nguyên nhân chính khiến cho việc sinh mổ (C-section) trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, việc sinh mổ luôn đi kèm với nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ và bé. Do đó, các phương pháp tiếp cận phi dược (non-pharmaceutical) nhằm điều hoà sự lo âu và cơn đau khi chuyển dạ có thể đem lại nhiều lợi ích trong việc nâng cao tình trạng sức khoẻ cho cả mẹ và bé. Cùng với đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích khám phá tác dụng của Liệu pháp Thôi miên (Hypnotherapy) trong việc giảm thiểu các triệu chứng lo âu và đau đớn trong quá trình chuyển dạ – sinh con của phụ nữ.

Phương pháp nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu thực nghiệm với thiết kế pre-test/posttest, bao gồm các nhóm thí nghiệm (experimental group) và nhóm kiểm soát (control group). Trong số các phụ nữ mang thai đến các bệnh viện thuộc Tổ chức An sinh Xã hội ở tỉnh Mazandaran, nghiên cứu đã lựa chọn ngẫu nhiên 30 phụ nữ mang thai lần đầu với tuổi thai từ 27-33 tuần, thông qua phương pháp convenience sampling. Sau đó, họ được lựa chọn ngẫu nhiên vào nhóm thí nghiệm và nhóm kiểm soát, mỗi nhóm 15 người. 

Nghiên cứu sử dụng các công cụ bao gồm Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI), McGill Pain Questionnaire (Index), Standard Numeric Rating Scale (NRS), và Visual Analogue Scale (VAS). Ngoài việc tiến hành chăm sóc tiền sản thông thường cho phụ nữ mang thai trong nhóm thí nghiệm, Liệu pháp Thôi miên đã được tiến hành trong 08 buổi để giảm bớt lo âu tiền sản, cũng như giảm đau trong lúc chuyển dạ. Nhóm kiểm soát chỉ nhận được chăm sóc tiền sản thông thường. Dữ liệu đã được phân tích bằng phần mềm SPSS 25 và các kiểm định tham số như ANCOVA; kiểm định t-test độc lập và kiểm định phi tham số U Mann Whitney.

Kết quả

So sánh trạng thái lo âu sau thử nghiệm (posttest) trong cả hai nhóm kiểm soát và thí nghiệm, cho thấy Liệu pháp Thôi miên có thể giảm triệu chứng lo âu ở phụ nữ mang thai trong nhóm thí nghiệm. Hơn nữa; so sánh biến số đau giữa nhóm thí nghiệm và nhóm kiểm soát cho thấy mean score về đau trong nhóm thí nghiệm thấp hơn significance level (p-value < 0.00).

Kết luận

Nghiên cứu cho thấy Liệu pháp Thôi miên có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng lo âu và đau đớn trong quá trình chuyển dạ, và có thể được sử dụng như một phương pháp phi dược liệu trong việc chăm sóc thai kỳ và sinh đẻ.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.