Hypnosis research #19: Hiệu quả của liệu pháp thôi miên trong điều trị chứng khó tiêu chức năng

thoi-mien-trong-dieu-tri-kho-tieu-chuc-nang-house-of-hypnosis-research

The Efficacy of Hypnotherapy in the Treatment of Functional Dyspepsia

Stefan-Lucian Popa, Giuseppe Chiarioni, Liliana David, and Dan Lucian Dumitrascu

Từ Khoá

functional dyspepsia, FD, hypnotherapy, hypnosis, gastric emptying, gastric motility disorders, functional gastrointestinal disorders, FGID

Đặt Vấn Đề

Khó tiêu chức năng (functional dyspepsia – FD) là một trong những bệnh rối loạn tiêu hoá chức năng phổ biến nhất, được xác định dựa trên tiêu chí Rome IV khi có các triệu chứng tổng hợp như: đầy bụng (postprandial fullness), no hơi (early satiety), đau vùng thượng vị, và nóng rát vùng thượng vị ở mức độ nghiêm trọng đủ để cản trở các hoạt động thường ngày, xuất hiện ít nhất 3 ngày trong tuần trong vòng 03 tháng liên tiếp, với các triệu chứng khởi phát ít nhất 06 tháng trước khi báo cáo. Bài đánh giá hệ thống được thực hiện nhằm phân tích toàn bộ các nghiên cứu liên quan trong việc đánh giá hiệu quả của liệu pháp thôi miên trong điều trị khó tiêu chức năng.

Đánh Giá Vùng Không Đảm Bảo (Areas of Uncertainty)

Chứng khó tiêu chức năng có thể không phản ứng tích cực với các liệu pháp bảo thủ, và cần có các phương pháp điều trị thay thế. Liệu pháp thôi miên hướng trực giác (gut-oriented hypnotherapy) được báo cáo là một phương pháp trị liệu hiệu quả với hội chứng ruột kích thích (IBS), nhưng chưa được kiểm chứng với chứng khó tiêu chức năng.

Nguồn Dữ Liệu

Dữ liệu được tìm kiếm trong 6 cơ sở dữ liệu thư mục (PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science, Scopus, và LILACS), sử dụng chiến lược tìm kiếm tuỳ chỉnh cho từng công cụ.

Chiến lược tìm kiếm sử dụng các cụm từ: (hypnosis, hypnotherapy, hypnotherapies, hypnogenesis, hypnotism, hypnotist, hypnotical suggestion, suggestion, and mesmerism) and {[functional and (dyspepsia or dyspeptic)] or FD}.

Kết Quả

Dựa trên các tiêu chí nêu trên, kết quả bao gồm 4 bài báo phân tích hiệu quả của liệu pháp thôi miên trong điều trị khó tiêu chức năng được công bố trong 20 năm qua. Việc tìm kiếm ban đầu xác định được 398 bài báo, trong đó có 37 bài báo tiềm năng và đã được xem xét. Trong số 37 bài, 4 bài báo được đưa vào đánh giá. Những lợi ích của liệu pháp thôi miên được quan sát bởi các nghiên cứu vượt ra ngoài lĩnh vực bệnh lý tiêu hoá (digestive pathology), khi bệnh nhân mô tả việc cải thiện chung về sức khoẻ thể chất và tinh thần sau khi được can thiệp thôi miên.

Kết Luận

Các nghiên cứu hiện tại phân tích hiệu quả của liệu pháp thôi miên trong điều trị khó tiêu chức năng cho thấy dữ liệu đáng khích lệ, nhưng cần có thể các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) trước khi đưa ra bất kỳ quan điểm rõ ràng về hiệu quả của thôi miên với chứng khó tiêu chức năng.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.