Hypnosis research #11: Đánh giá hiệu quả của Thôi miên Trị liệu lên chứng đau đầu

house-of-hypnosis-vietnam-thoi-mien-tri-lieu-research-11

Evaluation of the Effect of Hypnotherapy on the Headache

Amir Moghadam Ahmadi

Từ khóa

tension headache, migraine headache, hypnosis

Giới thiệu

Như chúng ta đã biết, tỉ lệ mắc chứng đau đầu càng cao thì chất lượng cuộc sống càng giảm. Hơn nữa, một số tác dụng phụ của phương pháp trị liệu bằng thuốc có thể làm giảm xu hướng dùng thuốc của bệnh nhân, cũng như giảm khả năng hoàn thành trị liệu, và đôi khi bệnh nhân có những biểu hiện của kháng thuốc. Do đó, nghiên cứu tập trung đánh giá mức độ hiệu quả của Liệu pháp Thôi miên (Hypnotherapy) như một phương pháp không dùng thuốc lên các bệnh nhân mắc hai trong những chứng đau đầu phổ biến nhất (đau đầu căng thẳng và đau nửa đầu).

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hành với 36 bệnh nhân. 18 bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên cho mỗi chứng đau đầu và các bệnh nhân thuộc cả 2 nhóm nhóm trị liệu đau đầu căng thẳng và đau nửa đầu được chia thành 3 nhóm thí nghiệm (mỗi nhóm gồm 6 người). Nhóm đầu tiên chỉ được điều trị bằng thuốc, nhóm thứ 2 được điều trị bằng thuốc như nhóm 1 cùng với Liệu pháp Thôi miên, và nhóm thứ 3 chỉ được can thiệp với Liệu pháp Thôi miên. Các danh sách kiểm tra được điền lần đầu tiên bởi bệnh nhân với đầy đủ mô tả được theo dõi bởi nhà nghiên cứu. Liệu pháp Thôi miên được tiến hành trong 05 buổi, mỗi buổi cách nhau 02 tuần. Ngoài ra, nhóm thí nghiệm 1 và 2 của cả 2 nhóm vẫn tiếp tục quá trình điều trị bằng thuốc. Sau đó, các bệnh nhân điền một số danh sách đánh giá một lần nữa và kết quả được đem đi phân tích.

Kết quả

Trước khi bắt đầu quá trình điều trị cho nhóm người được trị liệu bằng thuốc và bằng Liệu pháp Thôi miên, 69,2% bệnh nhân cảm thấy đau đầu dữ dội và 30,8% cảm thấy cơn đau ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, sau khi kết thúc điều trị, chỉ có 7,7% bệnh nhân còn cảm thấy đau đầu dữ dội và 61,5 % người cảm nhận cơn đau đầu nhẹ. Với nhóm được trị liệu bằng thuốc, từ 58,3% bệnh nhân đau đầu dữ dội đã giảm xuống còn 50% người đau đầu vừa phải và 41,7% bệnh nhân đau đầu vừa phải cũng giảm xuống còn 50% người đau đầu nhẹ. Đối với nhóm chỉ can thiệp với Thôi miên Trị liệu, 63,6% bệnh nhân cảm thấy đau đầu dữ dội giảm xuống còn 45,5% bệnh nhân đau đầu vừa phải, và 36,4% người đâu đầu vừa phải giảm còn 54,4% người đau đầu nhẹ.

Khi so sánh cả hai chứng đau đầu, ta thấy rằng Liệu pháp Thôi miên có tác dụng đáng kể trong việc giảm số lần lên cơn đau và mức độ mất khả năng hoạt động. Đồng thời, liệu pháp này giúp giảm đáng kể các kết quả nếu so sánh với nhóm được trị liệu bằng thuốc cùng với Liệu pháp Thôi miên.

Kết luận

Nghiên cứu này chỉ ra rằng thôi miên trị liệu có thể có hiệu quả tương ứng như trị liệu bằng thuốc.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.