Hypnosis research #6: Tác động của liệu pháp thôi miên (hypnotherapy) trong việc giảm đau ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung

house-of-hypnosis-vietnam-thoi-mien-tri-lieu-research-6

The Effectiveness of Hypnotherapy in Reducing Pain in Patients with Cervical Cancer

Hanung Prasetya, Heni Nur Kusumawati, Wardiyatmi Wardiyatmi

Từ khóa

Hypnotherapy, pain, cervical cancer

Bối cảnh nghiên cứu

Việc phàn nàn về những cơn đau của bệnh ung thư cổ tử cung (cervical cancer) khiến cho các bệnh nhân vất vả chịu đựng nhiều hơn. Đau là một cảm giác chủ quan mà liệu pháp thôi miên (hypnotherapy) có thể can thiệp giúp bệnh nhân giảm các triệu chứng đau do bệnh gây ra. Việc ứng dụng liệu pháp thôi miên với bệnh nhân ung thư tập trung vào khía cạnh cảm xúc và những yếu tố (dynamics) xảy ra trong tiềm thức (subconscious mind). Liệu pháp thôi miên có khả năng thay đổi cảm giác (sensation), nhận thức (perception), suy nghĩ, cảm xúc, và hành vi, sau khi thân chủ tiếp nhận các lời ám thị (suggestion). Những ám thị tích cực được đưa ra khi thân chủ đang ở trong trạng thái thôi miên (hypnotic state), giúp họ tiếp nhận các ám thị và có những hành vi tương ứng với những lời ám thị. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích phân tích tác động của liệu pháp thôi miên như một liệu pháp bổ sung (complementary therapy) trong việc giảm đau ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Phương pháp nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phương pháp đối chứng ngẫu nhiên (RCT), được tiến hành tại bệnh viện Dr. Moewardi (Indonesia) từ tháng Một tới tháng Chín năm 2019. Mẫu (sample) gồm 90 bệnh nhân được lựa chọn bằng phương pháp purposive sampling. 45 người được chia vào nhóm được can thiệp liệu pháp thôi miên, và 45 người còn lại trong nhóm kiểm soát (control group) được chăm sóc theo tiêu chuẩn thông thường. Biến phụ thuộc (dependent variable) là mức độ đau. Biến độc lập (independent variable) là liệu pháp thôi miên. Mức độ đau được đo bởi một thang với các nấc từ 0 tới 10. Liệu pháp thôi miên được thực hiện sử dụng các bài ghi âm/audio thôi miên. Việc phân tích dữ liệu được tiến hành bằng independent t test.

Kết quả

Mức độ đau trung bình sau khi được can thiệp liệu pháp thôi miên (Mean = 0.8, SD = 1.96) của những người trong nhóm được can thiệp thấp hơn so với nhóm kiểm soát (Mean= 3.2; SD= 1.7), effect size= -1.31, và mang ý nghĩa thống kê (statistically significant – p <0.001).

Kết luận

Liệu pháp thôi miên được thực hiện như một liệu pháp bổ sung có thể giúp giảm mức độ đau ở các bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Để truy cập vào tài liệu, bạn có thể liên hệ với House of Hypnosis để biết thêm chi tiết.

Vào thứ 6 hàng tuần, House of Hypnosis sẽ chia sẻ tới bạn đọc các bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) được tổng hợp và sưu tầm về chủ đề thôi miên trị liệu. Các nghiên cứu đều được công bố trong vòng 05 năm trở lại đây, chủ yếu được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp.

error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.