Ebook về Thôi miên Trị liệu: Danh sách gợi ý từ APA 2023

house-of-hypnosis-vietnam-nghien-cuu-thoi-mien-tri-lieu-hypnotherapy

Trong một thời gian dài, thực hành tâm linh và Thôi miên Trị liệu từng là những chủ đề bị gạt ra khỏi tâm lý trị liệu do tính khó khăn về khoa học thực nghiệm của chúng. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai lại đang đóng vai trò quan trọng giúp nhiều nhà tâm lý tìm ra giải pháp mới cho việc trị liệu. Điển hình có thể kể đến là Miller và Kelley (2003), với các nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu cách tôn giáo và một số thực hành tâm linh liên quan đến nhà trị liệu và phương pháp can thiệp.

Tương tự với thôi miên trị liệu, thường được thổi phồng một cách phô trương và ảo tưởng đã ăn sâu vào ý thức tập thể do các ảnh hưởng của truyền thông đại chúng, cũng đang dần khẳng định những ưu thế trong trị liệu tâm lý. Nhiều nghiên cứu đã thành công trong việc đưa ra các bằng chứng đề cập đến thôi miên như một biến trung gian hoặc điều tiết trong các quá trình giảm đau, hoặc như một phương pháp điều trị hoặc can thiệp có hiệu quả nhanh chóng.

Dù không phải là những hình thức can thiệp mới, nhưng thực hành tâm linh và Thôi miên Trị liệu (hypnotherapy) lại bắt đầu nhận về sự chú ý của giới học thuật. Bằng chứng cho luận điểm trên là sự xuất hiện của Division 30 và Division 36 được thành lập vởi Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), nhằm tập trung nghiên cứu và xuất bản các tài liệu liên quan đến thực hành tâm linh và ứng dụng Thôi miên Trị liệu trong tâm lý học.

Để phục vụ cho nhu cầu tiếp cận và nắm bắt xu thế của người học lẫn các nhà thực hành, House of Hypnosis giới thiệu đến độc giả 06 Ebook về Thôi miên Trị liệu & các chủ đề liên quan đã/sắp được xuất bản trong năm 2022 và 2023, được gợi ý bởi APA. Đây là một nền tảng uy tín cho phép truy cập dài hạn vào các tài liệu mới về tâm lý học cũng như các nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Mục Lục

  Evidence-Based Practice in Clinical Hypnosis (Thôi miên Lâm sàng Thực chứng)

  ebook-ve-thoi-mien-tri-lieu-thuc-hanh-tam-linh-apa-2023
  • Tác giả: Leonard S. Milling
  • ISBN: 978-1-4338-3765-4
  • Thời gian xuất bản: 04/2023
  • Truy cập tại đây

  Nội dung chính:

  • Chứng minh các kỹ thuật thôi miên có thể bổ sung cho các can thiệp lâm sàng dựa trên khoa học các cách các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng thôi miên với sự đảm bảo của thực nghiệm vững chắc để hướng dẫn thực hành cho họ;
  • Cung cấp các phương pháp ngắn gọn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí để giải quyết một loạt các tình trạng và rối loạn tâm lý, bên cạnh đó lập luận bác bỏ quan điểm thôi miên là phô trương và ảo tưởng ăn sâu và ý thức tập thể do ảnh hưởng truyền thông đại chúng điều khiển, đã lỗi thời và không còn chính xác;
  • Nêu chi tiết các bằng chứng khoa học và thực hành thôi miên lâm sàng để điều trị một loạt vấn đề và triệu chứng, bao gồm lo lắng, trầm cảm, đau cấp tính, đau mãn tính và các vấn đề hành vi.

  Mục lục:

  • Chapter 1: An Introduction to the Practice of Clinical Hypnosis
  • Chapter 2: Hypnosis and Anxiety
  • Chapter 3: Hypnosis and Depression
  • Chapter 4: Hypnosis for Acute and Procedural Pain
  • Chapter 5: Hypnosis and Chronic Pain
  • Chapter 6: Applications of Hypnosis in Behavioral Medicine
  • Chapter 7: Hypnosis for the Treatment of Smoking
  • Chapter 8: Hypnosis with Children and Adolescents
  • Chapter 9: Evidence-Based Practice in Clinical Hypnosis: Current Status and Future Directions

  Handbook of Spiritually Integrated Psychotherapies (Sổ tay về Trị liệu Tâm lý Tích hợp yếu tố Tâm linh)

  • Tác giả: P. Scott Richards, G. E. Kawika Allen, và Daniel K Judd
  • ISBN: 978-1-4338-3592-6
  • Thời gian xuất bản: 02/2023
  • Truy cập tại đây

  Nội dung chính:

  • Tâm linh đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu các vấn đề mà khách hàng gặp phải và các giải pháp mà họ tìm kiếm trong tâm lý trị liệu, cuốn sách tập hợp các học giả hàng đầu, những người chỉ ra cách các nhà trị liệu có thể kết hợp các quan điểm và can thiệp tâm linh một cách có đạo đức và thành thạo vào thực tiễn của họ và do đó điều trị hiệu quả hơn cho các khách hàng từ các nền tảng tôn giáo, tâm linh, chủng tộc và văn hóa khác nhau
  • Từ vai trò quan trọng của tâm linh trong cuộc sống của nhiều người, cuốn sách giúp đưa ra sự chú ý, sự nhạy cảm và kiến thức dựa trên bằng chứng về khía cạnh tâm linh vào thực hành tâm lý trị liệu

  Mục lục:

  • Chapter 1: Introduction: Bringing Spiritually Integrated Psychotherapies into the Healthcare Mainstream

  Part I. General Approaches for Spiritually Integrated Psychotherapy

  • Chapter 2: Culturally Informed Therapy: An Intervention that Addresses the Psychological Needs of Religious Individuals of Diverse Identities
  • Chapter 3: Providing a Secure Base: Facilitating a Secure Attachment to God in Psychotherapy
  • Chapter 4: Relational Spirituality Model in Psychotherapy: Overview and Case Application
  • Chapter 5: Post-Secular, Spiritually Integrated Gestalt Therapy
  • Chapter 6: Shaken to the Core: Understanding and Addressing Spiritual Struggles in Psychotherapy
  • Chapter 7: A Spiritually Inclusive Theistic Approach to Psychotherapy in Inpatient, Residential, and Outpatient Settings
  • Chapter 8: SPIRIT: Spiritual Psychotherapy for Inpatient, Residential, and Intensive Treatment
  • Chapter 9: Religiously Accommodative and Integrative Rational Emotive Behavior Therapy

  Part II. Integrating Specific Spiritual Traditions into Psychotherapy

  • Chapter 10: Theoretical Foundations and Clinical Applications of Traditional Islamically Integrated Psychotherapy
  • Chapter 11: Gospel-Centered Integrative Framework for Therapy: Foundation, Description, and Application
  • Chapter 12: Gestalt Pastoral Care: An Opening to Grace
  • Chapter 13: Spiritually Integrated Psychotherapy Among Catholics: A Practice-Based International Investigation
  • Chapter 14: Jewish Forms of Spiritually Integrated Psychotherapy in Israel
  • Chapter 15: Sufi Psychology: A Heart-Centered Paradigm
  • Chapter 16: Christian-based spiritually integrated psychotherapy for East Asian Canadians and findings from the CSPEARIT study
  • Chapter 17: A Polynesian Perspective for Navigating the Spiritual Connections in Psychotherapy Practice

  Part III. Spiritually Integrated Psychotherapy for Specific Patient Populations

  • Chapter 18: Spiritually Integrated Couple Therapy
  • Chapter 19: REACH Forgiveness in Couple, Group, and Individual Psychotherapy
  • Chapter 20: Search for Meaning: A Spiritually Integrated Approach for Treating Veterans with PTSD
  • Chapter 21: Spiritually Focused, Multicultural Oriented Psychotherapy in the Criminal Justice Detention System

  Part IV. Mainstreaming Spiritually Integrated Psychotherapies

  • Chapter 22: Training Opportunities and Resources for Spiritually Integrated Psychotherapists and Researchers

  Deliberate Practice in Schema Therapy (Thực hành có chủ đích trong Liệu pháp Lược đồ)

  ebook-ve-thoi-mien-tri-lieu-thuc-hanh-tam-linh-apa-2023
  • Tác giả: Wendy T. Behary, Joan M. Farrell, Alexandre Vaz, và Tony Rousmaniere
  • ISBN: 978-1-4338-3602-2
  • Thời gian xuất bản: Tháng 2/2023
  • Truy cập tại đây

  Nội dung chính:

  • Luyện tập các kỹ năng trị liệu sơ đồ cơ bản để có thể xây dựng năng lực và trau dồi phong cách trị liệu cá nhân của riêng mình
  • Chứa các bài tập nhập vai tùy chỉnh, trong đó hai học viên đóng vai khách hàng và nhà trị liệu, chuyển đổi qua lại dưới sự hướng dẫn của người giám sát. Học viên đóng vai nhà trị liệu ứng biến những câu trả lời phù hợp và xác thực đối với những câu nói của kh, được xếp thành 3 mức độ từ dễ đến khó, phản ánh các vấn đề phổ biến mà nhà trị liệu gặp phải.

  Mục lục:

  Part I. Overview and Instructions

  • Chapter 1. Introduction and Overview of Deliberate Practice and Schema Therapy
  • Chapter 2. Instructions for the Schema Therapy Deliberate Practice Exercises

  Part II. Deliberate Practice Exercises for Schema Therapy Skills

  Exercises for Beginner Schema Therapy Skills

  Exercise 1. Understanding and Attunement
  Exercise 2. Supporting and Strengthening the Healthy Adult Mode
  Exercise 3. Schema Education: Beginning to Understand Current Problems in Schema Therapy Terms
  Exercise 4. Linking Unmet Needs, Schema, and Presenting Problem

  Exercises for Intermediate Schema Therapy Skills

  Exercise 5. Education About Maladaptive Schema Modes
  Exercise 6. Recognizing the Mode Shifts of the Maladaptive Coping Modes
  Exercise 7. Identifying the Presence of the Demanding/Punitive Inner Critic Mode
  Exercise 8. Identifying the Presence of the Angry and Vulnerable Child Modes

  Exercises for Advanced Schema Therapy Skills

  Exercise 9. Limited Reparenting for the Angry and Vulnerable Child Modes
  Exercise 10. Limited Reparenting for the Demanding/Punitive Inner Critic Mode
  Exercise 11. Limited Reparenting for the Maladaptive Coping Modes: Empathic Confrontation
  Exercise 12. Implementing Behavioral Pattern Breaking Through Homework Assignments

  Comprehensive Exercises

  Exercise 13. Annotated Schema Therapy Practice Session Transcript
  Exercise 14. Mock Schema Therapy Sessions

  Part III: Strategies for Enhancing the Deliberate Practice Exercises

  • Chapter 3. How to Get the Most Out of Deliberate Practice: Additional Guidance for Trainers and Trainees

  Spiritual Diversity in Psychotherapy (Tính đa dạng tâm linh trong Trị liệu Tâm lý)

  ebook-ve-thoi-mien-tri-lieu-thuc-hanh-tam-linh-apa-2023
  • Tác giả: Steven J. Sandage và Brad D. Strawn
  • Thời gian xuất bản: Tháng 5/2022
  • ISBN: 978-1-4338-3654-1
  • Truy cập tại đây

  Nội dung chính:

  • Từng bị gạt ra ngoài lề trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, tâm linh và tôn giáo giờ đây đã trở thành những cân nhắc đạo đức được thiết lập trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng
  • Rút ra từ các nền tảng tâm linh và tôn giáo đa dạng, cuốn sách cung cấp hướng dẫn lâm sàng để giải quyết nhiều các cân nhắc truyền thống và phức tạp trong tâm lý trị liệu
  • Mô tả này sử dụng các chiến lược và mô tả trường hợp chuyên sâu để làm hướng dẫn cho các trị liệu và chuyên gia lâm sàng để tích hợp tâm linh và tôn giáo vào thực hành lâm sàng hiệu quả

  Mục lục:

  Part I: Spiritually Integrated Approaches to Psychology

  Chapter 1. Hindu Spirituality and Psychoanalytic Psychotherapy
  Chapter 2. Harvesting Religious Fruits in Spiritually Integrated Psychotherapy: Personal Reflections of a Jewish Psychologist of Religion
  Chapter 3. The Healing Truth of Emptiness: Tibetan Buddhism in the Clinical Space
  Chapter 4. Navigating Deep Waters: Spirituality and Religion in the Womanist Psychodynamic Space
  Chapter 5. A Sufi Muslim Model of Spiritually Integrative Psychotherapy
  Chapter 6. Christian Spiritually Integrated Psychotherapy: A Wesleyan Model
  Chapter 7. Raising the Sparks: Psychotherapeutic Process as Tikkun Olam
  Chapter 8. The Name of God is Mercy: Reflections on Suffering, Healing, and Growth from a Roman Catholic, contemplative, mystic, psychoanalyst

  Part II: Spiritually Integrated Psychotherapy with Specific Diversity Dynamics

  Chapter 9. Approaching Intersections of Spirituality, Religion, and Non-Traditional Gender Identities in Psychotherapy
  Chapter 10. Spiritually Integrated Psychotherapy with LGBQ Individuals
  Chapter 11. Religious Differences in Spiritually Integrated Couple Therapy
  Chapter 12. An Intercultural Approach to Spiritually Oriented Therapy of Military Moral Injury
  Chapter 13. Spirituality, Selfhood, and Social Class in Psychotherapy
  Chapter 14. Conclusion: Summary and Future Directions

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy (Liệu pháp EMDR)

  ebook-ve-thoi-mien-tri-lieu-thuc-hanh-tam-linh-apa-2023
  • Tác giả: Mark Russell và Francine Shapiro
  • Thời gian xuất bản: Tháng 11/2021
  • ISBN: 978-1-4338-3659-6
  • Truy cập tại đây

  Nội dung chính:

  • Liệu pháp giải mẫn cảm và tái xử lý cử động mắt (EMDR) là một phương pháp độc đáo, đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm bởi WHO là “phương pháp điều trị đầu tiên cho chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn ở người lớn”
  • Nhấn mạnh đến việc làm việc với hình ảnh, nhận thức, cảm xúc và cảm giác cơ thể và hành vi liên quan đến ký ức đáng lo ngại, cũng như chú ý đến các trải nghiệm trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Không giống như nhiều phương pháp điều trị tâm lý trị liệu, EMDR không yêu cầu tiếp xúc lâu dài, thách thức trực tiếp niềm tin hoặc nhiều phiên điều trị để đạt được kết quả
  • Cuốn sách đề cập đến các tranh cãi gần đây về sự thách thức của EMDR với các phương pháp tiếp cận nhận thức hành vi truyền thống trong liệu pháp tâm lý và cơ chế của biến đổi

  Mục lục

  Chapter 1. Introduction
  Chapter 2. History
  Chapter 3. Theory
  Chapter 4. The Therapy Process
  Chapter 5. Evaluation
  Chapter 6. Suggestions for Future Developments
  Chapter 7. Summary

  Multicultural Therapy: A Practice Imperative (Trị liệu đa văn hóa)

  ebook-ve-thoi-mien-tri-lieu-thuc-hanh-tam-linh-apa-2023
  • Tác giả: Melba J. T. Vasquez và Josephine D. Johnson
  • Thời gian xuất bản: Tháng 2/2022
  • ISBN: 978-1-4338-3648-0
  • Truy cập tại đây

  Nội dung chính:

  • Trong cuốn sách này, các nhà tâm lý đưa ra một cái nhìn tổng quan được xây dựng cẩn thận về lịch sử, lý thuyết và thực hành của liệu pháp đa văn hóa, với các ví dụ điển và mối liên hệ với các sự kiện hiện tại giúp văn bản trở nên sống động
  • Mặc dù năng lực đa văn hóa trong tâm lý trị liệu đã trở thành một phần của kiến thức và kỹ năng cơ bản chủ đạo cần thiết để thực hành hiệu quả, nhưng hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi sự hiểu biết và tinh tế ngày càng cao từ phía chuyên gia. Nhà trị liệu phải có năng lực đa văn hóa phải chuẩn bị để giải quyết các hành vi và giả định văn hóa của chính họ, của khách hàng và mối quan hệ hai bên.
  • Phát triển năng lực đa văn hóa và trau dồi tính khiêm tốn về văn hóa, khám phá mối quan hệ với các hệ thống trị liệu chính khác, phân tích các ứng dụng, hiệu quả và hạn chế của nó. Các chương thảo luận về quá trình trị liệu, tích hợp đa văn hóa và công bằng xã hội.

  Mục lục:

  Chapter 1. Introduction
  Chapter 2. History
  Chapter 3. Theory, Goals, and Key Concepts
  Chapter 4. Therapeutic Process: Primary Change Mechanisms
  Chapter 5. Evaluation: Integrating Multiculturalism and Social Justice in Psychological Theories of Change
  Chapter 6. Multiculturalism in Education, Training, and Professional Development
  Chapter 7. Summary


  Về House of Hypnosis

  House of Hypnosis Vietnam là dự án phi lợi nhuận thành lập đầu năm 2022. Chúng tôi hướng tới việc nâng cao nhận thức của người trẻ Việt về các vấn đề sức khỏe tâm lý – tâm thần nói chung, và xóa bỏ định kiến về trị liệu thôi miên tâm lý.

  Thôi miên là một hình thức trị liệu vốn mang nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nếu được thực hành đúng và có hướng dẫn, chúng tôi tin đây là một giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả cho việc điều trị một số rối loạn tâm thần phổ biến ở người trẻ như trầm cảm hay rối loạn lo âu.

  Đăng ký theo dõi bài viết mới nhất của House of Hypnosis tại đây.

  error: Nội dung thuộc sở hữu của House of Hypnosis. Vui lòng không sao chép, in ấn, lưu trữ khi chưa có sự cho phép của đội ngũ chúng tôi. Cảm ơn bạn.